Gå til primært indhold
Tue, 11/08/2022 - 15:01

Nye regler for dokumentation

Corporate Bygningsreglement

Som et led i reduktionen af drivhusgasser indføres der i Bygningsreglementet fra januar 2023 krav om, at nye bygninger og større renoveringer som opvarmes til over 5 grader skal udarbejde en Livscyklusvurdering. Vi har samlet den dokumentation, som du skal bruge til dette, på vores hjemmeside.

Nye regler for dokumentation af byggerier indtræder pr. 01. januar 2023

En Livscyklusvurdering omfatter udledningen fra udvinding og transport af materialer til produktionssted og fremstilling af byggematerialer, udledning fra materialer til evt. udskiftning i levetiden, udledning fra energiforbrug til opvarmning/drift og udledning fra nedrivning og transport af affald/byggematerialer efter endt levetid. 

For bygninger under 1000 m2 skal Livscyklusvurderingen beregnes, men der er ikke krav til en specifik grænseværdi før i 2025.

For bygninger over 1000 m2 må udledningen i 2023 ikke overstige 12 kg CO2-eq pr. m2 pr. år – regnet ud fra den forudsætning, at bygningen bruges i 50 år.

Det vil langt de fleste bygninger leve op til i dag, men det er planen at dette krav strammes i løbet af de næste 6 år.

Tabel over hvordan kravene forventes at ændres fremadrettet


Således forventes kravene at ændre sig fremover.

Det er Bygherren, der skal sikre, at dokumentationen foreligger ved færdigmelding af byggeriet, hvilket vil være i form af en livscyklusvurdering udført af en rådgiver i programmet www.lcabyg.dk fra Build – med input fra entreprenør/håndværker om faktisk materialeforbrug m.m.

Spørg os, hvis du er i tvivl om noget, har brug for rådgivning eller hvis der er noget, som du ikke kan finde.

Andre nyheder

Vis alle nyheder

Vi har mange års erfaring med glas

Har du brug for rådgivning eller sparring omkring et projekt med glas, så sidder vores team af eksperter inden for projektering, facader og vinduer klar. 

Vi er klar til at hjælpe dig videre med dit facadeprojekt